Yesterday

We often look for a second opportunity to relive certain situations. At een stip, we think that our tools and belongings have the same need. This is why we decided to create a partition at our store, to give a second chance to things that feel like they deserve bringing joy to life again.
Through careful explorations, we select such objects to become part of our yesterday collection. Here products are not just products, but objects with a history, narrating a story for the future,

[lang2]

Vaak zoeken we naar een tweede mogelijkheid om bepaalde situaties opnieuw te beleven. Bij een stip denken we dat onze gereedschappen en bezittingen hetzelfde verlangen. Daarom hebben we besloten om een afdeling te maken in onze winkel, om een tweede kans te geven aan dingen die het verdienen om opnieuw vreugde te brengen.

Door zorgvuldige verkenningen selecteren we dergelijke objecten om deel te gaan uitmaken van onze yesterday-collectie. Hier zijn producten niet alleen producten, maar objecten met een geschiedenis, met een verhaal voor de toekomst.

Title

Go to Top