Narinna

The work of narinna (Narinè Gyulkhasyan) is in space between the contingency of Dada and nearly scientific inquiry. She is a trained and practicing architect currently based in Rotterdam. Her drawings testify to her spatial thinking that is complemented by her training in academic drawing. She’s driven by the search for the perfect line and is intrigued by the choices made with the pen in hand.
Developing a distinctive style – complex yet minimal, evocative and playful, her portfolio captures a wide range of themes. She works her observations and insights into expressive abstraction, bearing in mind: the suggestion of a story is multiplicity of stories.

[lang2]

Het werk van narinna (Narinè Gyulkhasyan) ligt tussen de voorkomen van Dada en bijna wetenschappelijk onderzoek in. Momenteel werkt ze als architect in Rotterdam. Haar tekeningen getuigen van ruimtelijk denken dat wordt aangevuld door haar educatie  in academisch tekenen. Ze wordt gedreven door de zoektocht naar de perfecte lijn en is geïntrigeerd door de keuzes die zijn gemaakt met de pen in de hand.

Haar portfolio ontwikkelt een onderscheidende stijl – complex maar minimaal, suggestief en speels, en omvat een breed scala aan thema’s. Ze werkt haar observaties en inzichten uit in expressieve abstractie, rekening houdend met: de suggestie van een verhaal is een veelheid aan verhalen.

Go to Top